Archief Dunselman naar KDC | Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen

Archief Dunselman naar KDC — Goed nieuws! De toekomst van het atelierarchief van Kees Dunselman – waarin zich ook ontwerpen van zijn oudere broer Jan bevinden – is veiliggesteld. Op initiatief van de familie wordt het overgedragen door museum Ons’ Lieve Heer op Solder aan het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen (KDC). Dat betekent dat onderzoekers voortaan op één centrale plaats het werk van de gebroeders Dunselman kunnen bestuderen, want het KDC beschikt al over aan ander fonds met betrekking tot deze kunstenaars. 

Het andere goede nieuws is dat deel 2 van het artikel over de gebroeders Dunselman in vakblad Vitruvius hieronder online gelezen kan worden.

Zelf hebben we in dit atelierarchief uitvoerig onderzoek gedaan voor een heel bijzonder project: het op een eigentijdse manier terugbrengen van de kalotschildering van Kees Dunselman in de kathedraal van Rotterdam door Jojanneke Post van Davique Sierschilderwerken in 2017-2018. Wat een rijkdom troffen we aan en wat hebben we daardoor het concept van de nieuwe schildering goed kunnen onderbouwen. 

Wil je meer weten, surf dan naar de volgende items:

  • Deel 1 van het dubbelartikel in vakblad Vitruvius: ‘Jan en Kees Dunselman. Kerkschilders van niveau‘.
  • Het al eerder genoemde deel 2 van het dubbelartikel in vakblad Vitruvius dat hieronder staat: ‘Jan en Kees Dunselman. Een kwestie van factuur’. Beide artikelen laten zien hoeveel voortschrijdend inzicht is geboekt vergeleken met de paragraaf over de gebroeders in De genade van de steiger.
  • Het E-boek over het terugbrengen van het concept van Kees Dunselman in de kathedraal van Rotterdam door kunstenares Jojanneke Post. Dit kun je gratis downloaden. Hieraan zijn de twee voornoemde artikelen ontleend. 
  • Het artikel in vakblad Vitruvius over het gesamtkunstwerk dat bouwpastoor Alphons Wreesman in de latere kathedraal van Rotterdam realiseerde: Een tweede Salomon in Rotterdam.
  • Een webartikel over hoe Jojanneke Post haar opdracht heeft aangepakt.
  • Overige webartikelen en berichten op deze site.

;-) B&M

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!


Een kwestie van factuur

De eerste associatie die het woord factuur bij verreweg de meeste mensen oproept is die van een rekening. In de schilderkunst en de kunstkritiek staat het woord veel dichterbij bij zijn oorsprong, want daarin staat het voor makelij (facere = latijn voor doen, maken). Beide begrippen zijn in onbruik geraakt, hoewel ze een wezenlijk deel van het artistieke proces behelzen en je ze in de verschillende kunstlexicons nog steeds tegenkomt. In ‘De genade van de steiger’, waarin dit woord als onderdeel van de kunstkritiek van het interbellum prominent figureert, hebben we ‘factuur of makelij’ als volgt omschreven:  

Hiermee wordt zowel het schildermateriaal (de verf) aangeduid als de wijze waarop het te beschilderen oppervlak (het doek, de muur et cetera) wordt bedekt: al dan niet met dikke borstelstreken, bewerkt met een plamuurmes, of juist heel vlak en glad. In die zin raakt de factuur ook de textuur van een werk, terwijl de term daarnaast wordt gebruikt als synoniem van het persoonlijke handschrift van de kunstenaar. Onder invloed van het expressionisme werd dit een steeds belangrijker artistiek medium. Met textuur wordt overigens niet de tactiele weergave van stoffen door de schilder bedoeld, maar de tastbare structuur van de oppervlakte door verf en drager. In de kunstkritiek lijkt de term factuur vooral te slaan op de creatieve meerwaarde van de behandeling (waaronder het handschrift) van de stoffelijke componenten in een kunstwerk (p. 470).

Wat is er zo toepasselijk aan dit begrip dat het in de titel van het tweede deel van het artikel over de gebroeders Dunselman figureert? Dat lees je hieronder

Jan en Kees Dunselman. Een kwestie van factuur (deel 2), Vakblad Vitruvius 2021

Sociale media en erfgoed

VanHellenbergHubar.Org zet sociale media in zowel om nieuws over kunst, cultuur & erfgoed te delen als om vragen te stellen en zo kennis te vergaren. Centraal hierin staat onze Facebookpagina: https://bit.ly/Facebook-VanHH2all

Ga eens kijken en deel onze berichten over erfgoed, zodat nog meer lezers ervan kunnen profiteren.

Je kunt ons en andere onderzoekers ook helpen door deze pagina te delen via de knop delen onderaan de pagina (graag de hashtag #Dunselman gebruiken).

Verkorte link van dit item: http://bit.ly/2XuqcHe-VanHHorg of VanHH.org/?p=17289

Op de steigers in de Rotterdamse kathedraal

Ook bij #kerkverhalen van ifthenisnow.eu besteden we aandacht aan de Laurentius-Elisabethkathedraal, zoals je hieronder kunt lezen.


#Kerkverhalen | Op de steigers in de Laurentius-Elisabethkathedraal te Rotterdam | if then is now

Wil je met de zoektoets door dit artikel kunnen gaan, surf dan naar het origineel op ifthenisnow.eu.

Dan kun je meteen de aparte website #kerkverhalen van if then is now bekijken, waarop een selectie van interessante artikelen staat van onder meer Wies van leeuwen, André Droogers en Joost van Hest. Vergeet vooral niet te kijken naar de topics en de mirror, waarin then en now bij elkaar komen.

;-) B.

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!


Verkorte link van dit item: http://bit.ly/2vvhLfJ
Terug naar de hoofdpagina!

BewarenBewaren