In vogelvlucht | Voltooide projecten

Leestijd circa 7 minuten

In vogelvlucht langs de projecten van vanhellenberghubar.org. Collage bvhh.nu 2014.

Sinds 2019 bestaat VanHH.org uit twee vennoten, het schrijverscollectief Marij Coenen en Bernadette van Hellenberg Hubar. Sinds de laatste in 1996 als schrijver en zelfstandig adviseur is gestart, heeft ze heel wat projecten gedraaid. Voor een deel gebeurde dat als Res nova, onder welke bedrijfsnaam ze hoofdzakelijk tot begin 2013 opereerde. Wat heeft ze zoal gedaan en waarmee hield ze zich bezig. Een korte toer in vogelvlucht, die we eindigen met sociale media, zal verduidelijken:

Nieuwe en lopende opdrachten

Een overzicht daarvan kun je vinden onder ‘Werk in uitvoering‘.

Vanhellenberghubar.org

 • De publicatie van een boek over glazenier Annemiek Punt met co-auteur Wessel Stoker onder redactie van Joost de Wal.
 • #KunstinBreda, waardenstellingen voor de bescherming van religieuze kunst in de publieke en semipublieke ruimte in opdracht van de gemeente Breda — 2016-2017.
 • Cassette ErfgoedSWOT© herbestemming Paterskerk te Eindhoven (waardestelling en perspectief), 2014.
 • Het onderzoek en het schrijven van de monografie over de nieuwe Bavo te Haarlem, een van de zeer weinige boeken in Nederland die lopende de restauratie – zowat vanaf de steiger – geschreven zijn.
 • De procedure rond de gemeentelijke bescherming van de watertoren van de Nyma te Nijmegen: zoals ik in 2013 op LinkedIn al aangaf, realiseert bijna niemand zich hoe slordig monumenten in Nederland over het algemeen worden aangewezen. Of je nu als erfgoedprofessional aan de kant pro of contra bescherming staat, vaak is de motivering van de overheid beneden peil. Waardenstellingen zijn meestal zo summier dat ze het aanwijzingsbesluit niet kunnen dragen, of ontbreken zelf in hun geheel. Zo kalft het draagvlak voor erfgoed juist af bij de groep die zich daar nu net warm voor zou moeten maken: de eigenaren. De afloop bij de gemeente laat zich raden. Men heeft zich ingegraven en een repliek ingediend, waarbij schots en scheef tegen de argumenten te hoop is gelopen zonder deze substantieel te weerleggen. De zaak ligt nu bij de rechtbank die graag van de eigenaar wilt weten wat hij hierop te zeggen heeft. Met dat antwoord ben ik aan de slag gegaan, maar hoewel alles is weerlegd, heeft de rechtbank toch geoordeeld dat het aan de gemeente is om te bepalen hoe je met de criteria omgaat! Ach ja, de weg van de minste weerstand …
 • Onderzoek en publicatie over de geschilderde uitmonstering van de Clemenskerk te Merkelbeek: Verhalen aan de muur was een verrassende opdracht over een benedictijner programma, waarbij heel wat iconografische bijzonderheden tevoorschijn zijn gekomen.
 • Waardestellend onderzoek kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem als basis voor het boek over de Haarlemse kathedraal — 2013.
 • Cultuurhistorische analyse met waardenstelling (CHAW) Hamstraat 22b te Roermond — 2013.
 • Saint-Louis te Oudenbosch, Paramenten en overige liturgische kunstvoorwerpen, onderzoeksvoorstel in het kader van de herbestemming — 2013.
 • Aanwijzingsprocedure watertoren Nymacomplex te Nijmegen — 2013.
 • Interbellumdatabase — 2011-2014.
 • Interbellumonderzoek met het boek De genade van de steiger — 2011-2013.

Tot het werk in uitvoering hoort ook de watertoren van de Nyma te Nijmegen.
De watertoren van de Nyma te Nijmegen. Juist de gemeente Nijmegen heeft een verordening die bescherming van de toren mogelijk maakt zonder er een gemeentelijk monument van te maken. Spijtig genoeg wordt daar geen gebruik van gemaakt. Foto: Revival (23 oktober 2013) via zoom.nl.

Res nova, onder andere

 • De Centrale As in Bunschoten. Cultuurhistorisch basisonderzoek met inventarisatie, waarden- en beheerskaart | Ontwikkeling van een Planologisch erfgoedregime© (PER©), waarmee de waarden via de beheerskaart zijn verankerd in het bestemmingsplan — 2011-2012.
 • Ruïne Hoogcruts te Margraten, Bouwhistorische verkenning ten behoeve van de tijdelijke Restauratieregeling monumenten 2010 en 2011 (in samenwerking met Stadsherstel Limburg te Beek) — 2010.
 • Watertuinen te Maasdijk. Cultuurplanologische analyse met effecttoets en behoefteonderzoek. Familie Bekenkamp-Persoon te Maasdijk — 2010.
 • Rhederhof bestemmingsplanprocedure. In het kader van de zienswijzen zijn verschillende rapporten geproduceerd en is de regie gevoerd voor de productie van de andere onderleggers, in samenwerking me Friso Woudstra Architecten BV te Vorden. Rhederhof BV te Laren | Dinxperlo — 2010.
 • Wederopbouw kernkwaliteiten. ErfgoedSWOT© in het kader van de AMvB Ruimte, tranche 2 (uitwerking MoMo). Ministerie van OC&W te ‘s-Gravenhage — 2009-2010.
 • De Jozefkerk van C.H. de Bever te Kaatsheuvel, Productie beroepschrift en nadere motivering bezwaarschrift met onderleggers — 2008-2009.
 • De Bergen in Eindhoven. Cultuurhistorisch basisonderzoek met inventarisatie, waarden- en beheerskaart | Ontwikkeling van een Planologisch erfgoedregime© (PER©), waarmee de waarden via de beheerskaart zijn verankerd in het bestemmingsplan — 2008-2009.
 • Saxa loquuntur (de stenen spreken), Monografie over de restauratiepraktijk van Friso Woudstra Architecten BV — 2008-2009.
 • 1001, Monografie over de nieuwbouwprojecten van Friso Woudstra Architecten BV — 2009.
 • Duurzaam & monumentaal, DuMo-onderzoek naar het complex van het stedelijk museum ‘Huis van Cuypers‘ te Roermond — 2009.
 • Rationeel en schilderachtig. Cultuur- en bouwhistorische analyse naar het seminariecomplex De Bovendonk (bisdom Breda) van Pierre en Joseph Cuypers — 2008.
 • Rien de pareil. Cultuur- en bouwhistorische analyse & conditierapport met behandelingsvoorstellen voor het stedelijk museum ‘Het huis van Cuypers‘ te Roermond — 2006-2007.
 • De muziek van het licht. Cultuurhistorische analyse van Cuypers’ polychromie. Stedelijk museum ‘Het huis van Cuypers‘ te Roermond — 2007.
 • De kop van de Sphinx, waardestellend onderzoek naar industrieel erfgoed. Gemeente Maastricht — 2005/2006.
 • Naar een Maastrichts planologisch monumentenregime, PER© met cultuurhistorisch basisonderzoek Oud-Caberg/Malberg Gemeente Maastricht — 2005.
 • De Maastrichtse modus (I), Casusanalyse Trichterhoeve Gemeente Maastricht — 2004.
 • De leesbaarheid van het verleden, Casusanalyse Eckartdal te Eindhoven, Provincie Noord Brabant — 2004.
 • Behoud door ontwikkeling, De toekomst van landgoed Bleijenbeek te Afferden. Kadernota voor de herbestemming van het landgoed. Palterre Nederland/Theo Terlingen — 2003.
 • Graeterhof te Swalmen, Fiscaal verhaal© proactief en retrospectief, en aanvraag uitbreiding rijksbescherming buitenhuis met tuin, Andrew en Philo Peat-Suntjes — 2003.

Wordt vervolgd!

;-) B&M

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!


Sociale media en erfgoed

VanHellenbergHubar.Org zet sociale media in zowel om nieuws over kunst, cultuur & erfgoed te delen als om vragen te stellen en zo kennis te vergaren. Centraal hierin staat onze Facebookpagina: http://bit.ly/VanHHOrg2FB

Ga eens kijken en ‘like’ onze pagina, zodat de berichten over erfgoed en de gedichten over erfgoed een nog grotere actieradius bereiken!

Bij het verspreiden van nieuws spelen collages als blikvangers een belangrijke rol. Je kunt een overzicht daarvan vinden op deze pagina: http://bit.ly/VanHH2Org21

Hieronder hebben een galerij met een serie collages uit 2018-2019 opgenomen:

Voor een volledige overzicht van de diaserie surf je naar deze pagina.

Verkorte link van dit item: http://bit.ly/1QPbZgr