Presentatie over de inrichting van de Paterskerk

Leestijd circa 2 minuten

Presentatie inrichting Paterskerk — Vrijwel ieder project behelst een of meer presentaties. Deze diashow over de Paterskerk heb ik voor verschillende gremia van overheid en architecten gehouden ten behoeve van de ontwikkeling van de herbestemmingsplannen. Door middel van een erfgoedSWOT© zijn de verschillende pro’s en contra’s geïnventariseerd. Het verhaal eindigt met een pleidooi voor de saldobenadering: iedere herbestemming gaat ten koste van waarden, maar brengt ook weer nieuwe kwaliteiten. Daartussen moet je balanceren met een open oog voor de aanwezige waarden van het kerkelijk erfgoed. Het probleem is dat buiten de erfgoedwereld het oog van het brede publiek vaak nog niet ver genoeg geopend is. Sensibiliseren is dus het motto!

En dat er heel wat te sensibiliseren valt, zie je in deze presentatie!

Een spannend project dat een modelvoorbeeld had kunnen worden van dit type herbestemming! Ik moet de ingrepen nog eens systematisch op een rij zetten om daar een conclusie over te trekken. Achteraf lijkt het erop dat mijn onderzoek meer een doekje voor het bloeden dan dat het een serieus genomen inbreng vormde; ook al heeft men het rapport met het perspectief voor een deel gevolgd. Misschien dat er een dusdanig majeure toevoeging van de kant van de architecten plaatsvindt, dat hiermee te leven valt. Maar tegen de tijd dat dat beoordeeld wordt, is het oude beeld allang uit het collectieve geheugen verdwenen. En dan overstemmen eenzijdige jubeltonen het verlies van erfgoed.

B.

Presentatie inrichting Paterskerk | Vloermozaïek Paterskerk Eindhoven Maria-altaar. Foto Barbara Bonfrèr, Karel Franken PM 2014.

Verwijzingen
  • Voor de hoofdpagina van de Paterskerk volg: http://bit.ly/1ZvwgZJ.
  • De verkorte link van deze presentatie is http://bit.ly/2aFPESQ.