Presentatie over de inrichting van de Paterskerk

Leestijd circa 2 minuten

Presentatie inrichting Paterskerk — Vrijwel ieder project behelst een of meer presentaties. Deze diashow over de Paterskerk heb ik voor verschillende gremia van overheid en architecten gehouden ten behoeve van de ontwikkeling van de herbestemmingsplannen. Door middel van een erfgoedSWOT© zijn de verschillende pro’s en contra’s op een rij gezet. Het verhaal eindigt met een pleidooi voor de saldobenadering: iedere herbestemming gaat ten koste van waarden, maar brengt ook weer nieuwe kwaliteiten. Daartussen moet je balanceren met een open oog voor de aanwezige waarden van het kerkelijk erfgoed. Het probleem is dat buiten de erfgoedwereld het oog van het brede publiek vaak nog niet ver genoeg geopend is. Sensibiliseren is dus het motto!

En dat er heel wat te sensibiliseren valt, zie je in deze presentatie!

Een spannend project dat een modelvoorbeeld had kunnen worden van dit type herbestemming! Maar dat wordt het zeer waarschijnlijk niet. Achteraf was mijn werk meer een doekje voor het bloeden dan dat het een verdisconteerde inbreng vormde. Er gaat te veel verdwijnen, er wordt teveel uit zijn verband gehaald. Misschien dat er een dusdanig majeure toevoeging van de kant van de architecten plaatsvindt, dat hiermee te leven valt. Maar tegen de tijd dat dat beoordeeld wordt, is het oude beeld allang uit het collectieve geheugen verdwenen. En dan overstemmen eenzijdige jubeltonen het verlies van erfgoed.

B. ((Voor de hoofdpagina van de Paterskerk volg: http://bit.ly/1ZvwgZJ. De verkorte link van deze presentatie is http://bit.ly/2aFPESQ.))

Presentatie inrichting Paterskerk | Vloermozaïek Paterskerk Eindhoven Maria-altaar. Foto Barbara Bonfrèr, Karel Franken PM 2014.