Aanvullingen, errata en feed back

Leestijd circa 4 minuten

Een van de bijzondere kunstenaars in ‘De genade van de steiger’ betreft de benedictijn François - Jaap - Mes. Screenshot pp. 462-463 bvhh.nu 2014. Klik op het plaatje om te vergroten!

Feedback en errata — Sinds het verschijnen van De genade van de steiger in 2013 heb ik heel wat terugkoppeling gekregen. Het is de bedoeling om daar een puntsgewijs overzicht van te maken, zodat het boek als naslagwerk actueel blijft. In één moeite door kunnen dan een paar hinderlijke omissies weggenomen worden. Dit proces is in wording.

Ondertussen ontwikkelen zich ook via de sociale media aardige gesprekken, waarvan ik er hier een plaats.

Eugene Laudy, Kruisweg Martinuskerk Heerlen. Herkomst: Facebookpagina Kerkfotografie/Diana Nieuwold 2016. Screenshot bvhh.nu 2016. Klik op het plaatje om te vergroten!
Eugen Laudy, Kruisweg Martinuskerk Heerlen, foto Diana Nieuwold 2016. Gedachtewisseling op Kerkfotografie, de pagina van Diana Nieuwold op Facebook. Sander van Daal attendeerde me erop dat dit geen werk van Charles Eyck is maar van Eugene Laudy.

Nieuwe inzichten en vondsten
  • Hubar, De genade van de steiger, pp. 197-198 vermeldt abusievelijk 1877 als het jaar waarin Jozef tot patroon wordt uitgeroepen van de R.K. Kerk! Quemadmodum Deus, het decreet met het betreffende besluit van paus Pius IX, dateert echter van 8 december 1870 (zie het lemma Quemadmodum Deus op Wikipedia). Om de positie van Jozef boven de Petrus te onderstrepen staat hij in de kerkelijke kunst vóór de eerste paus of groter dan de eerste paus afgebeeld. Vergelijk de schildering van Kees Dunselman in de kalot van de Obrechtkerk (Hubar, De genade van de steiger, pp. 197-198) en het timpaan boven het centrale portaal in het torenblok van de Catharinakerk van Pierre J.H. Cuypers in Eindhoven: Hubar en Rackham, De Catharinakerk te Eindhoven, waardenstellend onderzoek op onderdelen (2020) (nog te verwerken in de bibliografie).
  • Uit het Dunselmanarchief, dat berust bij de stichting Museum Amstelkring | Ons’ Lieve Heer op Solder (nummer Pt.Br.53), blijkt dat de toeschrijving van de uitmonstering in de Jozefkerk van Noordwijkerhout aan Jan Dunselman niet correct is. Op de achterkant van de foto staat de naam vermeld van Kees Dunselman. Inmiddels is dat ook dankzij Delpher.nl (zie het volgende punt) duidelijk geworden. En dat geldt eveneens voor de Majestas Domini met de vier evangelisten op de triomfboog van de Martinuskerk van Medemblik. (#GvdSteiger, pp. 182-183).
  • Door onderzoek in het kader van mijn E-boek over de kathedraal van RotterdamTussen Gabriel en Michael – kan sowieso een flink deel van de paragraaf over de gebroeders Dunselman herschreven worden. Dit komt vooral dankzij de enorme uitbreiding van de krantenbank van de Koninklijke Bibliotheek sinds 2011-2012 via Delpher.nl, waardoor een immense bron toegankelijk is gemaakt. Sinds 2016 staat ook de katholieke krant De Maasbode integraal op Delpher.nl. En daar valt heel wat in te vinden over kerkelijke kunst vanaf circa 1895.
  • Voordat Antoon Derkinderen het gebruik van grote partijen blank glas toepaste in de trappenhal van het gebouw van Karel de Bazel aan de Vijzelstraat te Amsterdam – naar ik in 2013 nog meende als eerste – had zijn vriend Joseph Cuypers iets dergelijks in 1898 al gedaan met de engelenramen in de nieuwe Bavo te Haarlem. Beiden lieten zich inspireren door het voorbeeld van de Goudse Glazen die in 1885 model hadden gestaan voor de ramen in de Voorhal van het Rijksmuseum. Joseph Cuypers zou begin twintigste eeuw in verschillende artikelen de toepassing van veel lichtdoorlatend glas in kerken bepleiten. ((Voor meer informatie volg deze links over Derkinderen en Joseph Cuypers. Zie voorts hierover Hubar, van Hellenberg, Bernadette C.M. van. De nieuwe Bavo te Haarlem: ad orientem – gericht op het oosten. Zwolle; Haarlem: Wbooks ; Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo, 2016, paragraaf 6.4. Licht en atmosfeer.))
Veranderde URL’s

Een probleem waarmee ieder boek tegenwoordig te maken krijgt is de verandering van een URL of snelkoppeling waarnaar wordt verwezen.

  • Noot 71 (hier op de site noot 28) van de paragraaf over Joep Nicolas: na correctie en opslag in Evernote verwijst die nu naar deze link op Evernote.

Wordt vervolgd!

B.

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!

Verkorte link van dit item: http://bit.ly/2Pfg7Yd-VanHH

Unieke hashtag #GvdS_errata