Algemene Voorwaarden | Fair Practice Code

Leestijd circa 5 minuten

Algemene voorwaarden | Fair Practice Code | Universele rechten van de mens

Fair Practice Code — Vanaf medio 2020 werkt ons bedrijf in de praktijk al volgens de intenties van de Fair Practice Code voor kunst en cultuur. Bij de kernwaarden staat terecht onder het kopje Solidariteit  ‘Tegenover werk staat een eerlijke vergoeding’. Systematische onderbetaling is sinds de harde bezuinigen op de cultuursector de afgelopen decennia meer uitzondering dan regel. Je verbaast je erover hoe trots niet alleen marktpartijen, maar vaak juist ook de overheid is, als men weer iemand uit de cultuursector onder de prijs heeft kunnen aantrekken. Wie doorvraagt kan als antwoord verwachten wat een ambtenaar vrij recent nog tegen ons zei: ‘Tja, wij kunnen er ook niets aan doen als iemand het voor zo’n lage prijs wil doen’.

Gemakshalve wordt vergeten dat een dergelijke opstelling in strijd is met de universele rechten van de mens, waarin onder meer staat dat:

 • Eenieder die arbeid verricht, recht heeft op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld (Universele Rechten van de mens, Artikel 23.3).

Men kan er wel degelijk wat aan doen en hoort dat dus ook te doen en daar wil de Fair Practice Code partijen in de markt, publiek en privaat, aan houden. 

Hoewel dat strikt genomen niet nodig is, zullen we de Fair Practice Code op termijn ook opnemen in onze Algemene Voorwaarden, opdat alle uitgangspunten en regels bij elkaar staan.

Exemplaar dat in de browser bekeken kan worden

Wil je snel iets opzoeken, gebruik dan het exemplaar in de internetbrowser, waar je eenvoudig door de tekst kunt gaan met de zoektoets (Ctrl F of Cmd F).
Los daarvan kan het bestand vanuit de browser gedownload en/of uitgedraaid worden.


Geen enkel project redt het zonder goede afspraken en algemene voorwaarden. Ook Hoogcruts niet.
Een van de onderzoeken waar we met plezier aan terug denken, is het cultuur- en bouwhistorisch onderzoek naar de ruïne van het voormalige klooster Hoogcruts (gemeente Margraten) in opdracht van Limburgs Landschap (2010). Hier zie je Bernadette op locatie samen met restauratiearchitect Karl Pesch Konopka, met wie we al vanaf 2000 regelmatig samenwerken. Inmiddels heeft Limburgs Landschap Hoogcruts kunnen verwerven en is Karl Pesch Konopka druk bezig met de restauratie en herbestemming van het complex. Ook voor dit project gold dat het prettig zaken doen is, doordat je met elkaar goede afspraken hebt gemaakt. De algemene voorwaarden zijn daarvoor onmisbaar. Als je Hoogcruts nu bezoekt, begrijp je waarom we heel trots zijn op het resultaat dat Karl Pesch Konopka bereikt heeft. Foto Marij Coenen 2010.

Artikelsgewijs

Hieronder kun je met de knoppen links door de PDF van de Algemene voorwaarden bladeren. Als je weet welke pagina je moet hebben, kun je die direct invoeren bij het paginanummer. Downloaden kan via het pijltje naar beneden, rechts van zoomknop.

Algemene voorwaarden VanHH.org 1 mei 2020 (openbaar)

Bij tegenstrijdigheden tussen de tekst in bovenstaande PDF en de tekst in de browser, krijgt die in de laatste voorrang.

Versiebeheer

 • 12/12/19 Enkele redactionele correcties, waaronder artikel 1 en artikel 5 lid b.
 • 9/4/19 Vanwege de oprichting van de VOF met Marij Coenen in maart 2019 zijn het nieuwe nieuwe nummer van het handelsregister van de Kamer van Koophandel – 74331884 – en het BTW-nummer – 8598.59.071 – ingevoerd.
 • 25/5/18 In deze versie zijn de veranderingen ten gevolge van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verdisconteerd: toevoeging van de artikelen 22 tot en met 26 en de aanpassing van artikel 32.
 • 30/4/18 Vanwege de veranderingen die zich vanaf 2011 in mijn portfolio hebben voltrokken, is het accent van mijn werk komen te liggen op schrijfopdrachten. Vandaar dat de De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever–architect, ingenieur en adviseur DNR-2011 niet langer van toepassing is. Voor de vorige versie uit 2017 zie deze link.
 • 19/6/17 Deze versie van de Algemene voorwaarden verschilt inhoudelijk niet van de tekst die hier op 24 juni 2013 on line werd gezet. Er hebben zich slechts enkele kleine wijzigingen voorgedaan:
  • In het kader van de herziening van Bibliodoc is een noot toegevoegd aan artikel 18.
  • In 2014 zijn enkele redactionele correcties doorgevoerd en en een link voor het downloaden van de ALV in pdf toegevoegd (zie bovenaan de pagina).

Nota bene — Vanhellenberghubar.org staat als VOF ingeschreven onder de handelsnaam Van Hellenberg Hubar, Kunst, Cultuur & Erfgoed en maakt deel uit van de opeenvolgende bedrijven, waaronder Res nova, Culturele kennisbemiddeling, onder welke naam Bernadette van Hellenberg Hubar 10 jaar lang als erfgoedspecialist werkzaam is geweest. In juni 2019 is zij 40 jaar werkzaam als kunsthistoricus, schrijver en erfgoedspecialist, waarvan de laatste 15 jaar in nauwe samenwerking met haar huidige vennoot, Marij Coenen.

Administratieve gegevens van onze VOF 

 • Kamer van Koophandel = 74331884
 • BTW-nummer = 8598.59.071 
 • Bankrekening = IBAN NL31 ABNA 0601 4628 58 

Verkorte link van dit item: http://bit.ly/VHH2AV

Mozaiek foto's WordPress VanHH.org (screenshot bvvh 2018).