Interbellumdatabase(s) ‘De genade van de steiger’

Leestijd circa 6 minuten

Interbellumdatabase(s) ‘De genade van de steiger’ is een verhaal over laaghangend fruit dat rijp is om geplukt te worden. Je leest er meer over hieronder na de inhoudsopgave.

Fotoreportages van het onderzoek naar ‘De genade van de steiger’1
Spreadsheets van de kunstwerken en foto’s
Blogs en webartikelen

Nota bene — Al onze bestanden (foto’s, teksten, spreadsheets et cetera) vallen onder de CC BY-NC-SA 4.0 licentie: de beperkingen op het gebruik worden hieronder uitgelegd. Daar kun je ook vinden hoe je dit item kunt citeren in de stukken, waarin je gebruik maakt van dit materiaal.


A. Federle in de oud-katholieke Gertrudiskerk te Utrecht (1932).

A. Federle schilderde de integrale Beuroner geïnspireerde uitmonstering van de oud-katholieke Gertrudiskerk in Utrecht (1932). Federle was afkomstig uit Kleef en werkte in Nederland vaak samen met Andries Koster. Hij paste al in een zeer vroeg stadium Keimverf toe. 

Interbellumdatabase(s) ‘De genade van de steiger’

Tijdens het onderzoek voor De genade van de steiger is een spreadsheet opgesteld als hulpmiddel om een zo overzichtelijk mogelijk beeld te krijgen van de kunstwerken die we zijn tegengekomen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) had zich voorgenomen om hieruit een database van monumentale kunstenaars technisch te ontwikkelen. Aanvankelijk is dat plan geparkeerd, maar anno 2021, acht jaar na het verschijnen van het boek, mogen we aannemen dat dit voornemen de parkeerplaats niet meer zal verlaten. Heel spijtig.

Dat geldt niet minder voor die andere spreadsheets waaraan we tijdens het onderzoek hebben meegewerkt: die voor de foto’s van de hand van Sjaan van der Jagt met als doel om ze snel on line te kunnen zetten en te integreren in de beeldbank van de RCE. De uitkomst laat zich raden. Na 10 jaar staat het gros van de afbeeldingen nog steeds niet on line en dat geldt spijtig genoeg ook voor dat andere project waar Sjaan aan meegewerkt heeft: de nieuwe Bavo/Koepelkathedraal te Haarlem. 

Vandaar het initiatief om zowel de foto’s als de spreadsheets geleidelijk online te zetten. Zo kunnen we meteen tegemoet komen aan de vraag naar informatie met betrekking tot het werk van kunstenaars in het kerkelijke monumentale genre van na circa 1890; een vraag die met de toename van de herbestemming van kerken alleen maar zal groeien. Ook wat dat betreft is het bijzonder spijtig dat de database nooit gerealiseerd is.

Rijp & groen

Enkele meldingen van monumentale schilder- en aanverwante toegepaste kunst en kunstenaars:

  • Amersfoort, Liendertseweg 48 – H. Kruis (ingebruikname 1957): tegen de achterwand van het liturgisch centrum van deze prachtige wederopbouw kerk architect Herman J. van Wissen (1910-2000) staat een monumentale voorstelling met het verhaal over het Lam uit de Apocalyps. Dit werk is in graffitotechniek uitgevoerd en ontworpen en vervaardigd door E. Keller. 
  • Brokstukken tegeltableau Charles Eyck (1897-1983) uit de kantine van de Sphinxfabriek te Maastricht vrijwel gereconstrueerd Verwijderd bij de sloop in 2011. Ontleend aan Twitter.
  • Cyclus van de zeven fabels van La Fontaine, Schouwtjeslaan 25 Haarlem, door Roelf Gerbrands (1891- 1954), vermoedelijk in 1944.
  • Kruisweg Luc van Hoek (1910 -1991) in de kapel van voormalig ziekenhuis Stadsmaten in Enschede (1950). Het werk is via archiefonderzoek geïdentificeerd door collega kunsthistoricus Joost van Hest (zie item op Evernote).
Kennis delen

Over de kunstenaars in De genade van de steiger is nog meer te vinden bij de toegangen tot het boek. Daarnaast zijn enkele fragmenten opgenomen.

Het project komt verder met grote regelmaat aan de orde op onze Facebookpagina: http://bit.ly/VanHHOrg2FB en op de besloten Facebookpagina van Nederlands religieus erfgoed.

Ga eens kijken en ‘like’ de pagina, zodat de berichten over monumentale kerkelijke schilder- en glaskunst een nog grotere actieradius bereiken!

Het zou fijn zijn als je dit stuk wilt delen of mailen. Dat kun je doen via de knop de knop delen onderaan de pagina. Wees zo goed om de hashtag #GvdSteiger te gebruiken.

;-) B&M

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!


Verwijzingen
  1. De onderstaande reportages staan slechts voor een deel op de beeldbank van de RCE. Voor de reprorechten hanteert de RCE de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 licentie, CC-BY-SA 4.0 of de voorganger ervan: CC-BY-SA 3.0. Dit betekent dat de foto’s overgenomen mogen worden, gebruikt en gedeeld onder naamsvermelding. Voor meer informatie over de in de inhoudsopgave genoemde kunstenaars en hun werk zie het register van ‘De genade van de steiger’ en het spreadsheet met de inventarisatie (in bewerking om online te zetten).
  2. Voor deze site hanteren we de Creative Commons licentie, gespecificeerd onder deze link: http://bit.ly/Copyright-CC-BY-NC-SA-4-0. Dus geen commercieel gebruik en absoluut naamsvermelding, zoals geldt voor al onze teksten, tabellen (spreadsheets) en foto’s op onze sites. Hiertoe rekenen we ook onze pagina’s op Facebook en Blogger. Voor de goede orde, alles wat ten dienste komt van kennisverspreiding, beheer en behoud van erfgoed zonderen we uit van commercieel gebruik.
  3. Dit item kan geciteerd worden als: Hubar, Bernadette van Hellenberg, en Marij Coenen. ‘Interbellumdatabase(s) “De genade van de steiger”’. VanHellenbergHubar.org (blog), 2014-2021. https://bit.ly/1Ot7bNc-VanHH2Org.

Verkorte link van dit item: http://wp.me/P4eh3s-ga | https://bit.ly/1Ot7bNc-VanHH2Org

← Naar de hoofdpagina van ‘De genade van de steiger’