Tarieven op een rij

Leestijd circa 4 minuten

Tarieven op een rij — Wat kosten nu precies welke werkzaamheden die we bij de VOF Vanhellenberghubar.org uitvoeren?

Openingsdia presentatie ‘Genade van de steiger’, bvhh.nu 2015.
Eén van de dingen die ik graag en goed doe is presentaties en rondleidingen geven. Verschillende ervan kun je hier op de site vinden. Wat je in anderhalf uur vertelt, kost echter vaak vele uren tijd om op een aantrekkelijke manier bij elkaar te zetten. Hiervoor heb ik een basistarief van € 85,00 per uur.

In 2019 zijn we voor het eerst sinds vijf jaar met onze tarieven omhoog gegaan.

Hoewel iedere opdracht maatwerk is en het scala werkzaamheden te breed is om een algemeen tarief te hanteren, gaan we uit van een uurtarief van:

  1. Afhankelijk van het type en de omvang van de opdracht tussen de € 85 en € 105 per uur voor cultuurhistorische schrijf- en onderzoeksopdrachten, inclusief waardenstellingen, effecttoetsen en de erfgoedSWOT© (behalve indien het om meerwerk gaat).
  2. € 115 per uur voor opdrachten met een hoge urgentie, die bijzondere expertise vergen, van financiële aard zijn, op het beleidsmatige en bestuursrechtelijk grensvlak liggen en voor meerwerk. Ook als we een opdracht krijgen zonder dat er een prijsafspraak ligt, geldt dit uurtarief.
  3. Naast het uurtarief is een consulttarief ingevoerd voor werkzaamheden waarvan het tijdsbeslag op voorhand redelijkerwijs niet te overzien is. Hiervoor geldt niet alleen een lager tarief, maar ook een extra reductie bij overlegsituaties: de tweede representant van Vanhellenberghubar.org wordt dan slechts voor driekwart gerekend (uiteraard geldt dat niet voor externen die de opdrachtgever in overleg met mij vraagt om aanwezig zijn).
    In plaats van € 115 per uur is het consulttarief € 100 per uur. Het consulttarief geldt in ieder geval voor alle opdrachten op basis van offerte, indien meer overlegsituaties nodig blijken te zijn, dan binnen de offerte vallen.
  4. Tenslotte hanteren we bij de opdrachten sub 2 en 3 een lager reistijdtarief van € 90 per uur en een kilometervergoeding van € 0,38 per kilometer, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.
  5. Voor het beantwoorden van vragen hebben we – conform artikel 1, lid 4 juncto artikel 5 lid d van de Algemene voorwaarden – een instapconsult van € 80 euro ingesteld, dat vooraf afgerekend moet worden. Zie meer daarover onder deze link.

Al deze bedragen zijn vrijgesteld van btw.

Wat betreft het voorschot gaan we standaard uit van een percentage van 50%, tenzij het om bedragen boven de € 15.000,- gaat. Dan worden in onderling overleg meer termijnen afgesproken.

De overhead voor relatief grote en/of complexe opdrachten blijft staan op 5 % Het percentage voor inning & factoring (artikel 1 Algemene voorwaarden) is vanwege de afspraken met de incassodienst vastgesteld op 10 %.

Een en ander vind je terug in onze Algemene voorwaarden op deze website. Deze zijn van toepassing op álle werkzaamheden van Vanhellenberghubar.org VOF.

B&M

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!


Administratieve gegevens van onze VOF 
  • Kamer van Koophandel = 74331884
  • BTW-nummer = 8598.59.071 
  • Bankrekening = IBAN NL31 ABNA 0601 4628 58 
Enkele presentaties

Verkorte link van dit item: bit.ly/2G3hDrS-VanHH2Org