Verhalen bij de vleet | JCC

Leestijd circa 5 minuten

Verhalen bij de vleet? Je leest er meer over na de inhoudsopgave!

Terug naar hoofdpagina


Verhalen bij de vleet | JCC — Verhalen … daar staat deze site vol van. We zijn verhalenvertellers pur sang. Je kunt dan ook niet bezig zijn met zo’n mooie collectie zonder dat je van het ene in het andere verhaal valt. In minivorm vind je er al een paar in de varia in het open atelier van de JCC. In deze rubriek volgt de uitwerking daarvan in blogs en webartikelen. In de JCC zitten niet alleen stukken van Joseph zelf, maar ook van zijn peetoom Jozef A. Alberdingk Thijm. En wat te denken van zijn moeder Antoinette Cuypers-Alberdingk Thijm, zijn vader Pierre J.H. Cuypers, zijn vrouw Delphine Povel, zijn dochters Marguerite en Yvonne, en zijn zoons Pierre J.J.M., Michael en Charles en … en …

What’s in a name — Hierboven staat in ieder geval één verhaal dat dringend bijgesteld moet worden. Zelden zijn we iemand tegengekomen die met zoveel namen aangeduid werd! Het is niet alleen Jos, Jos. of Joseph, welnee! Voor intimi, onder wie uiteraard als belangrijkste zijn vrouw Delphine, was hij Joop, terwijl zijn moeder hem als kind Joopie noemde en later Joo. Dat geldt overigens ook voor zijn zus Katy/Katrien/Catharina – jawel, ook zij had meer namen – met wie zowel hij als Delphine een aparte band hadden.* De oude Pierre noemde zijn zoon steevast Joseph en dat geldt ook voor de mensen in zijn netwerk die hem mochten tutoyeren. Was onze held een kameleon? We gaan het je vertellen, zodra we meer weten!

We hebben hier niet alleen de verhalen over de Joseph Cuypers Collectie opgenomen, maar ook die van de nieuwe Bavo (tegenwoordig KoepelKathedraal Haarlem), het kerkelijke meesterwerk van Joseph Cuypers, en enkele uit Cuypers assortiment.

Wil je gebruik maken van het materiaal van de verhalen, doe dat dan binnen de termen van de Creative Commons licentie.*

Verhalen bij de vleet | Ook in 2018 viel Josephs verjaardag in het Cuypersweekend. Collage bvhh.nu 2018.

De felicitatie op de sociale media in 2018. Ook in dat jaar viel Josephs verjaardag in het Cuypersweekend. Nog meer redenen voor een feestje. Herkomst foto’s op de collage: linksboven, genomen in het Cuypershuis door Sjaan van der Jagt-Pixelpolder (2014); linksonder een scan uit de De Maasbode van 1931; linksonder midden uit de Joseph Cuypers Collectie op het GAR; rechtsonder midden scan Joseph Cuypers op 86-jarige leeftijd, uit De Katholieke Illustratie van 1947; recht midden boven, scan uit het bestek voor Oud Leijerhoven (1884) in Amsterdam, een van de eerste bouwwerken van Joseph Cuypers (zijn stempel is later toegevoegd); rechtsmidden foto van een familiefeest (?) uit deJoseph Cuypers Collectie op het GAR, circa 1895, met in het medaillon rechtsboven een uitsnede van de architect en rechtsonder, van zijn vrouw, Delphine Povel. Collage bvhh.nu 2018.

Verhalen bij de vleet | Joseph Cuypers is jarig in het Roermondse Cuypersweekend (10 juni 1861). Collage bvhh.nu 2017.

Joseph Cuypers(* 10 juni 1861) was jarig in het Roermondse Cuypersweekend van 2017. Collage bvhh.nu 2017.

Verwijzingen en wat dies meer zij
  • Over de relatie van Kathy met Delphine vind je meer in Varia deel 2 (zoektoets Kathy). Tijdens zijn grand tour in 1884-1885 heeft Kathy Joseph een tijdje vergezeld (GAR, JCC, v.n. 173).
  • In principe mag iedereen gebruik maken van de gegevens die hier staan, maar wel binnen de termen van de Creative Commons gespecificeerd onder deze link: http://bit.ly/Copyright-CC-BY-NC-SA-4-0. Dus geen commercieel gebruik en absoluut naamsvermelding, zoals geldt voor al onze teksten en foto’s op deze site. Hiertoe rekenen we ook onze pagina’s op Facebook en Blogger. Voor de goede orde, alles wat ten dienste komt van kennisverspreiding, beheer en behoud van erfgoed zonderen we uit van commercieel gebruik.
  • Permalink onder deze knop.
  • Verkorte link: http://bit.ly/2xYiQSf-VanHH2Org | http://bit.ly/2KL09Ts

Terug naar hoofdpagina