Red kasteel Rijswijk

Leestijd circa 2 minuten

Het verloop van de casus volgens de sociale media:

 

 

Opinie

Rijkswaterstaat wil het middeleeuwse kasteel #Huis_Rijswijk in Groessen slopen. Voorstanders daarvan menen dat niet alles wat oud is per se behouden hoeft te blijven? Maar percentsgewijs stelt dat in gebouwd Nederland zo weinig voor, dat we juist optimaal naar conservering van het oude moeten streven. En dit nog los van de esthetische, wetenschappelijke en cultuurhistorische waarden die met het behoud van dit pand in het geding zijn. Wie de moeite neemt om terug te blikken op eerder casussen van gesloopte monumenten, zal zien dat dit alleen maar tot verliezen heeft geleid en achteraf vrijwel altijd geconstateerd werd dat behoud wel degelijk mogelijk was. Namen? Denk eens aan het Van Dishoeckhuis in Vlissingen of de Dominicuskerk van P.J.H. Cuypers in Alkmaar!

Voor meer informatie, zie de brief van Erfgoedvereniging Heemschut op de Erfgoedstem.

De petitie kan hier getekend worden.

Huis Rijswijk te Groessen