De genade van de steiger in Dagblad De Limburger

Recensie van ‘De genade van de steiger’ in Dagblad De Limburger van Caspar Cillekens. Foto bvhh.nu 2013.
Recensie van ‘De genade van de steiger’ in Dagblad De Limburger van Caspar Cillekens. Foto bvhh.nu 2013.

‘Het resultaat van het onderzoek van Van Hellenberg Hubar is een prachtig boek. De genade van de steiger – de titel refereert aan de worsteling van de kunstenaar in allerlei houdingen hoog op de steiger – is behalve een gedegen monografie over kunstenaars, hun technieken en de verschillende kunststromingen vooral een kijkboek. Een lust voor het oog. Je krijgt direct zin om af te reizen naar een van de talloze katholieke godshuizen met hun verborgen rijkdom. Die kerken zijn vooral te vinden in de Randstad en hier in Limburg, vaak vlak om de hoek. En je hoeft echt niet gelovig te zijn om te kunnen genieten van de epische verhaalkunst, het symbolisme of de toentertijd als ‘barokke’ kunst omschreven expressionistische muurschilderingen. Ook voor agnosten, atheïsten en ‘ietsisten’ is er veel te genieten.’

Caspar Cillekens, Dagblad De Limburger, 4 januari 2014

Het volledige artikel kan hier gedownload worden!

Voor een samenvatting van De genade van de steiger volg deze link.

Overigens is het boek inmiddels (2017) uitverkocht!

;-) B.

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!


Verkorte link van dit item: bit.ly/2AtLnhC-VanHH2Org

Tarieven op een rij

Tarieven op een rij — Wat kosten nu precies welke werkzaamheden die we bij de VOF Vanhellenberghubar.org uitvoeren?

Openingsdia presentatie ‘Genade van de steiger’, bvhh.nu 2015.
Eén van de dingen die ik graag en goed doe is presentaties en rondleidingen geven. Verschillende ervan kun je hier op de site vinden. Wat je in anderhalf uur vertelt, kost echter vaak vele uren tijd om op een aantrekkelijke manier bij elkaar te zetten. Hiervoor heb ik een basistarief van € 85,00 per uur.

In 2019 zijn we voor het eerst sinds vijf jaar met onze tarieven omhoog gegaan.

Hoewel iedere opdracht maatwerk is en het scala werkzaamheden te breed is om een algemeen tarief te hanteren, gaan we in 2020 uit van een uurtarief van:

  1. Afhankelijk van het type en de omvang van de opdracht tussen de € 85,00 en € 105,00 per uur voor cultuurhistorische schrijf- en onderzoeksopdrachten, inclusief waardenstellingen, effecttoetsen en de erfgoedSWOT© (behalve indien het om meerwerk gaat).
  2. € 115,00 per uur voor opdrachten met een hoge urgentie, die bijzondere expertise vergen, van financiële aard zijn, op het beleidsmatige en bestuursrechtelijk grensvlak liggen en voor meerwerk. Ook als we een opdracht krijgen zonder dat er een prijsafspraak ligt, geldt dit uurtarief.
  3. Naast het uurtarief is een consulttarief ingevoerd voor werkzaamheden waarvan het tijdsbeslag op voorhand redelijkerwijs niet te overzien is. Hiervoor geldt niet alleen een lager tarief, maar ook een extra reductie bij overlegsituaties: de tweede representant van Vanhellenberghubar.org wordt dan slechts voor driekwart gerekend (uiteraard geldt dat niet voor externen die de opdrachtgever in overleg met mij vraagt om aanwezig zijn).
    In plaats van € 115,00 per uur is het consulttarief € 100,00 per uur. Het consulttarief geldt in ieder geval voor alle opdrachten op basis van offerte, indien meer overlegsituaties nodig blijken te zijn, dan binnen de offerte vallen.
  4. Tenslotte hanteren we bij de opdrachten sub 2 en 3 een lager reistijdtarief van € 90,00 per uur en een kilometervergoeding van € 0,38 per kilometer, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

Wat betreft het voorschot gaan we standaard uit van een percentage van 50%, tenzij het om bedragen boven de € 15.000,- gaat. Dan worden in onderling overleg meer termijnen afgesproken.

De overhead blijft opnieuw staan op 5 %. Het percentage voor inning & factoring (artikel 1 Algemene voorwaarden) is vanwege de afspraken met de incassodienst vastgesteld op 10 %.

Een en ander vind je terug in onze Algemene voorwaarden op deze website. Deze zijn van toepassing op álle werkzaamheden van Vanhellenberghubar.org VOF.

B&M

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!


Administratieve gegevens van onze VOF 
  • Kamer van Koophandel = 74331884
  • BTW-nummer = 8598.59.071 
  • Bankrekening = IBAN NL31 ABNA 0601 4628 58 
Enkele presentaties

Verkorte link van dit item: bit.ly/2G3hDrS-VanHH2Org