Tussen data en debat | Nederlands religieus erfgoed op Facebook

Leestijd circa 5 minuten

Tussen data en debat — Onze bijdrage aan het septembernummer van vakblad Vitruvius gaat ditmaal over de besloten Facebookgroep Nederlands religieus erfgoed. Over het ontstaan en de actieradius van deze groep viel zoveel te vertellen dat het artikel in twee delen is gesplitst, waarvan het eerste hieronder volgt. Hierin wordt de schijnwerper gezet op de oprichter van de groep, Rob Kreukniet, webmaster van Reliwiki en beheerder van de database, en op enkele casussen om de pro’s en contra’s van de groep in beeld te brengen.

Omdat van ons collectief met name Bernadette actief is op de Facebookpagina van Nederlands religieus erfgoed, is dit artikel grotendeels geschreven in de ik-vorm. Dat bleek wenselijk bij de keuze van de casussen. Zoals in het artikel wordt uitgelegd:

Het schrijven over een onderwerp, waar de meningen van mensen bij betrokken zijn vraagt om een andere aanpak dan een kunsthistorisch verhaal, temeer omdat de privacy hierbij een factor van belang is. Ik ga daarom uit van drie casussen, waarbij ik zelf nauw betrokken was en mijn kennis en inzichten heb ingebracht. Dat heeft aan de ene kant het gevaar van eenzijdigheid, maar toont aan de andere kant wel hoe je als actieve deelnemer rijker wordt van zowel het formuleren van je standpunten als de feedback die je daarop krijgt.

Waar gaan we op in:

  • De kerk van Simon en Judas te Lattrop, van de architecten Joseph Th.J. en Pierre J.J.M. Cuypers. Hoewel het item ook op Nederlands religieus erfgoed stond, heeft het draadje met de leden van die groep zich ontsponnen op mijn eigen pagina.
  • De kwestie van het rode raam in de Oude Kerk van Amsterdam: de cause célèbre in erfgoedland van de afgelopen jaren.
  • En om terug te keren naar waar het Rob Kreukniet om begonnen was: de identificatie van een historische foto van een kerkgebouw die vanzelf leidde tot het probleem van de spolia. Waar blijven de onderdelen van het gebouw en zijn inventaris na uitgebruikstelling en erger nog … sloop. Dat bespreken we in deel 2.

Je bent van harte uitgenodigd om het artikel te gaan lezen! Je kunt het scherm vergroten door op het rechter icoontje te klikken, direct naast de downloadknop in het raamwerk hieronder. 

VITRUVIUS_Bernadette_Okt.2021_v4

Onze dank gaat uit naar alle mensen van de Facebookgroep Nederlands religieus erfgoed die bijgedragen hebben aan dit artikel, en wel in het bijzonder naar de volgende mensen: allereerst beheerder Rob Kreukniet die het artikel samen met co-beheerder Rob den Boer en Elza Kuyk getoetst heeft. Daarnaast Diana Nieuwold van kerkfotografie.nl die me opnieuw geholpen heeft aan prachtige foto’s. Verder Walther Schoonenberg van de VVAB voor stukken met betrekking tot de Oude Kerk. En tot slot Elza Kuyk die als buitenpromovenda aan de Universiteit van Utrecht onderzoek doet naar de Oude Kerk als meervoudig gebruikte kerk, naast drie andere meervoudig gebruikte kerkgebouwen in Amersfoort, Zwolle en Utrecht (zie de bronnenlijst). Buiten de groep willen we Erik de Haan en Marleen Hengelaar bedanken voor het ter beschikking stellen van hun foto’s van de Oude Kerk.

Het artikel is opgedragen aan mijn dierbare vriend, Harrie-Jan Metselaars.

Ben je actief op Facebook en wil je toegelaten worden tot de groep Nederlands religieus erfgoed, neem dan via Facebook contact op met een van de beheerders, Rob Kreukniet of Rob den Boer.

;-) B&M

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!


Sociale media en erfgoed

Dit artikel kan geciteerd worden als: Hubar, Bernadette van Hellenberg, en Marij Coenen. ‘Nederlands Religieus Erfgoed op Facebook | Tussen data en debat | Deel 1’. Vitruvius, onafhankelijk vakblad voor erfgoedprofessionals 15, nr. 56 (2021): 21–28. http://bit.ly/3o7UJZW-VanHH2Org.

VanHellenbergHubar.Org zet sociale media in zowel om nieuws over kunst, cultuur & erfgoed te delen als om vragen te stellen en zo kennis te vergaren. Centraal hierin staat onze Facebookpagina: http://bit.ly/VanHHOrg2FB

Ga eens kijken en ‘like’ onze pagina, zodat de berichten over onderwerpen als de voorgaande een nog grotere actieradius bereiken!

Je kunt ons en andere onderzoekers ook helpen door deze pagina te delen via de knop delen onderaan de pagina (graag de hashtags #kennisuitwisseling #kerkelijkerfgoed #bescherming #rijksmonument gebruiken).

Verkorte links van dit item: http://bit.ly/3o7UJZW-VanHH2Org en VanHH.org/?p=18094