De Heilige Linie

Thijm Heilige Linie dia openingswoorden
De openingswoorden uit ‘De Heilige Linie’ van J.A. Alberdingk Thijm die in 1858 verscheen. Dia uit de lezing Caelestis urbs Jeruzalem met de herdenkingsprent die Joseph Cuypers na het overlijden van zijn peetoom maakte. ((Voor de lezing volg deze link.))

Sinds 2014 staat op Bibliodoc het handboek over kerkbouwsymboliek van J.A. Alberdingk Thijm,  De Heilige Linie (1858) in de editie van 1909, on line. Ook het informatieve voorwoord van zijn zwager Pierre J.H. Cuypers zit daarbij.

Het boek kan gedownload worden als PDF en is toegankelijk met de zoektoets dankzij OCR. De scan is niet vlekkeloos, maar wordt toch ter beschikking gesteld omdat De Heilige Linie een belangrijke bron is voor de negentiende en twintigste-eeuwse kerkelijke iconografie. Dankzij het voorwoord van Cuypers wordt duidelijk hoe moeilijk het zeker in het begin was om de ideeën uit dit boek in de praktijk te brengen. Door de vele geannoteerde verwijzingen naar middeleeuwse bronnen, kan De Heilige Linie tevens gebruikt worden voor onderzoek op dat terrein. Hoewel vorige generaties wat snerend deden over Thijms kennis, is de afgelopen decennia gebleken dat die zeer aanzienlijk was. ((Vergelijk onder meer de bundel uit het Thijmjaar in de bibliografie van deze site, zoekterm: erflater.)) Om dat duidelijk te maken heb ik in het boek over de nieuwe Bavo niet zomaar volstaan met paginaverwijzingen in de noten; ook Thijms eigen, middeleeuwse bronnen zijn vermeld. ((Hubar, De nieuwe Bavo, hoofdstuk 3.)) Hopelijk helpt dat om dit beeld te corrigeren, maar daar zal waarschijnlijk een lange adem voor nodig zijn. Wat echt zou werken is een wetenschappelijke evaluatie van wat Thijm wist van de middeleeuwen. Wie weet kan De Heilige Linie on line daartoe inspireren.

In de editie van 1909 zijn verder de opstellen Over de kompozitie in de kunst van Thijm gebundeld. Deze werpen veel licht op de visie van een vooraanstaande criticus uit de negentiende eeuw op de kunst van zijn tijd en waren voor mij een belangrijke bron voor de analyse van de gevelsculptuur van het Rijksmuseum. ((Hubar, Arbeid en Bezieling, 1997. Samenvatting http://wp.me/P4eh3s-eI.)) Wat het lezen heel plezierig maakt, is dat de opstellen niet zonder humor zijn geschreven.

Ik zou zeggen, ga het boek downloaden.

Dat kan tegenwoordig niet alleen via deze site, maar ook elders op het wereldwijde internet:

 • De oorspronkelijke editie van 1858 op archive.org onder deze link.
 • Net als het exemplaar in Bibliodoc als onderdeel van De verzamelde werken uit 1908 (?), ook op archive.org onder deze link.
 • Verder kun je via DBNL.org de afzonderlijke hoofdstukken in artikelvorm lezen in Thijms tijdschrift, Dietsche Warande van 1857.

Toch interessant dat het eerste exemplaar afkomstig is van Harvard University en de tweede van het Getty Research Institute. Je vraagt je wel af welke motieven achter deze aanschaf zaten, want er zullen toch niet zoveel mensen zijn geweest die daar Nederlands lazen.

B. ((Verkorte link van dit item: http://bit.ly/1ZvcKwh-VanHH2Org
Unieke hashtag: #Thijm_1ZvcKwh

Kom ook eens kijken op onze Facebookpagina: http://bit.ly/VanHHOrg2FB))

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!

Bibliografische gegevens
 • Thijm, J.A. Alberdingk. De Heilige Linie, proeve over de oostwaardsche richting van kerk en autaer als hoofdbeginsel der kerkelijke bouwkunst. Sterck, J.F.M., red., J.A. Alberdingk Thijm, Werken IV, Kunst en oudheidkunde I. Amsterdam/Den Haag: C.L. van Langenhuysen, Martinus Nijhof, 1909. http://bit.ly/Thijm-HeiligeLinie-Kompozitie.
 • Cuypers, Pierre J.H. “De Heilige Linie”. In De Heilige Linie, proeve over de oostwaardsche richting van kerk en autaer als hoofdbeginsel der kerkelijke bouwkunst, xiv–xvi. Sterck, J.F.M., red., J.A. Alberdingk Thijm, Werken IV, Kunst en oudheidkunde I. Amsterdam/Den Haag: C.L. van Langenhuysen, Martinus Nijhof, 1909. http://bit.ly/Thijm-Heilige-Linie.
 • Dit item: Hubar, Bernadette van Hellenberg. “De Heilige Linie”. VanHellenbergHubar.org (blog), 2014-2018. http://bit.ly/1ZvcKwh-VanHH2Org.

Van Bavo4all naar Bavo2all

Van Bavo4all naar Bavo2all vice versa — Het klinkt wat raadselachtig, maar de eerste naam slaat op deze pagina en de tweede op de map on line met een verzameling bronnen en andere stukken over de nieuwe Bavo te Haarlem.

Jan Kalf over Joseph Cuypers, Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift (screenshot bvhh.nu 2018).
In de map Bavo2all staat onder meer een hyperlink naar het artikel in ‘Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift’, dat Jan Kalf in 1908 over Joseph Cuypers schreef.* Het bevat dit prachtige portret dat Huib Luns van de architect maakte, met op de achtergrond zijn meesterwerk, de nieuwe Bavokathedraal te Haarlem (klik op het plaatje voor een vergroting). Screenshot bvhh.nu 2018.

De collectie bestanden over de kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem (ook wel de nieuwe Bavo genoemd) kan zonder kosten geraadpleegd en gedownload worden. Surf daarvoor naar http://bit.ly/Bavo2all. Als er gebruik van wordt gemaakt, wel graag verwijzen naar de bron.

In de map Bavo2all zitten verschillende stukken,  waaronder het sleutelartikel van Joseph Cuypers in Van Onzen Tijd van 1906-1907*, waarnaar in de blogs en webartikelen over de nieuwe Bavo te Haarlem verwezen wordt. Voor deze laatste collectie surf je naar ‘De nieuwe Bavo in verhalen‘. Ik noem er een paar:

Over de architect van de nieuwe Bavo, Joseph Cuypers, valt ook het nodige te vinden in Cuypers4all.

;-) B.

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!


Verwijzingen

 • Kalf, Jan, ‘De bouwmeester Joseph Cuypers’, in: Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 18 (1908), pp. 360-375.
 • Cuypers, Joseph, ‘Van hedendaagsche bouwkunst in ‘t algemeen en de kathedraal van Sint Bavo in ‘t bijzonder.’, in: Van Onzen Tijd 7 (1906-1907), pp. 1-16; 100-116

Op het gebruik van Bibliodoc zijn de disclaimers van de betreffende pagina en van deze site van toepassing. De verkorte link van dit item is: http://bit.ly/Bavo4all (nogmaals, niet verwarren met de verkorte link van de map on line: http://bit.ly/Bavo2all).

← Terug naar de hoofdpagina van Bibliodoc.

Wat is Bibliodoc?

Bibliodoc voedt het @Erfgoedverhaal!

Bibliodoc zit vol erfgoedverhalen! Ontwerp: Wolthera.info, 2014.

In de bibliotheek & documentatie (bibliodoc) van de onderzoeken die Bernadette vanaf 1996 heeft uitgevoerd zitten heel wat erfgoedverhalen die weer het fundament vormen voor andere erfgoedverhalen.

Voor een deel worden deze kosteloos ter beschikking gesteld, zoals je kunt zien in het virtueel magazijn. In dit depot zitten de bestanden die gewoon kunnen worden gedownload en, mits het auteursrecht geëerbiedigd wordt, vrijelijk verspreid kunnen worden. Dat laatste graag wel met behoud met de snelkoppelingen, omdat het interessant is om te volgen hoe de verspreiding plaatsvindt.

Daarnaast hebben we het plan om tegen betaling rapporten en onderzoeksgegevens vrij te geven. Het laatste segment bestaat voor een deel uit gescande literatuur, maar ook uit PDF’s van en snelkoppelingen naar informatie op het wereldwijde web. De rapporten maken deel uit van de educatieve uitgeverij van ons werk vanaf 1996.

Onder bibliodoc valt ook het fotobeheer: behalve de teksten valt al het beeldmateriaal van Marij Coenen en van mij onder de Creative Commons license, waarover hieronder meer!

Delen is ons motto, dus iedereen mag gebruik maken van de gegevens die hier staan, maar nogmaals … binnen de termen van de Creative Commons licentie.

Over delen gesproken, je kunt ons en andere onderzoekers helpen door deze pagina te delen via de knop delen onderaan de pagina.

Ben je er klaar voor?

;-) B&M

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!


Nota bene
 • Voor deze site hanteren we de Creative Commons licentie, gespecificeerd onder deze link: http://bit.ly/Copyright-CC-BY-NC-SA-4-0. Het materiaal mag zonder toestemming gedownload en verwerkt worden, echter zonder commercieel gebruik en absoluut met naamsvermelding, zoals geldt voor al onze teksten en foto’s op onze sites. Hiertoe rekenen we ook onze pagina’s op Facebook en Blogger et cetera en andere nieuwsuitingen.
 • Voor de goede orde, alles wat ten dienste komt van kennisverspreiding, beheer en behoud van kunst, cultuur & erfgoed zonderen we uit van commercieel gebruik.
 • Voor meer informatie surf naar http://bit.ly/Auteursrecht-VanHH2org
 • Op het gebruik van Bibliodoc zijn ook de algemene disclaimers van deze site van toepassing. 

De verkorte link van dit item is http://bit.ly/Bibliodoc4U.

Het zoeklicht op …

Het zoeklicht op … betreft enkele titels uit Bibliodoc die à la minute gedownload kunnen worden!

De Heilige Linie van J.A. Alberdingk Thijm

In 'Om te delen': Thijm portret en profile in gips, Cuypershuis Roermond. In 'Om te delen': Joseph Th.J. Cuypers In 'Om te delen': Augustinus J. Callier
Van links naar rechts: Joseph A. Alberdingk Thijm, Joseph Th.J. Cuypers en Augustinus J. Callier.1 

Anno 2014 merkte ik steeds vaker wat een gemis het eigenlijk was dat De Heilige Linie (1858) van J.A. Alberdingk Thijm nog niet gedigitaliseerd was, althans niet digitaal als PDF in OCR on line staat. Op dbn.org staat wel dat deel dat Thijm eerder publiceerde in zijn tijdschrift Dietsche Warande, maar niet het complete verhaal met zijn aantekeningen en het voorwoord van zijn zwager Pierre J.H. Cuypers bij de tweede editie in 1909. Dat was vooral jammers voor al die mensen die bezig zijn met de nieuwe Bavo te Haarlem van Thijms peetzoon, Joseph Cuypers. Samen met de toenmalige vicaris en vanaf 1903 bisschop. A.J. Callier, heeft hij aan de hand van De Heilige Linie een programma voor de architectuursymboliek en de decoratie opgezet, waardoor de nieuw Bavo op het gebied van de iconografie een veelheid aan betekenislagen onthult. Daar ben ik intensief mee bezig geweest voor mijn boek over de kathedraal (2016). Een mooi, compact voorbeeld is het item Hommage aan het team op deze site. ((Dit item is te vinden het kopje ‘De nieuwe Bavo in verhalen‘, waar meer vergelijkbare voorbeelden onder staan.))

Vandaar dat ik de scan, waar ik al enige tijd mee werkte, on line had gezet. De OCR is niet helemaal perfect, maar ik heb deze PDF uitvoerig getest en er inmiddels al heel veel plezier van gehad, onder meer bij het schrijven van De genade van de steiger, de waardenstelling voor de nieuwe Bavo en het manuscript voor het boek over de Haarlemse kathedraal, dat (we schrijven januari 2017) afgelopen september verschenen is. ((Zie het project kathedrale basiliek nieuwe Sint Bavo te Haarlem.)) Een bonus is dat in deze uitgave ook de opstellen Over de kompozitie in de kunst van Thijm zitten, die ik niet had kunnen missen bij het schrijven van mijn proefschrift. ((Hubar, Arbeid & Bezieling, passim. Voor een samenvatting zie deze link.))

 • Thijm, J.A. Alberdingk, ‘De Heilige Linie, proeve over de oostwaardsche richting van kerk en autaer als hoofdbeginsel der kerkelijke bouwkunst’, in: Sterck, J.F.M., red., A. Alberdingk Thijm, werken IV, kunst en oudheidkunde I, Amsterdam/Den Haag 1909 (1e dr. 1858). | http://bit.ly/Thijm-Heilige-Linie

Inmiddels is De Heilige Linie op meer plaatsen op het wereldwijde internet te downloaden:

 • De oorspronkelijke editie van 1858 op archive.org onder deze link.
 • Net als het exemplaar in Bibliodoc als onderdeel van De verzamelde werken uit 1908 (?) op archive.org onder deze link.

Toch interessant dat het eerste exemplaar afkomstig is van Harvard University en de tweede van het Getty Research Institute. Je vraagt je wel af welke motieven achter deze aanschaf zaten, want er zullen toch niet zoveel mensen zijn geweest die daar Nederlands lazen.

Wil je meer weten over de – internationale context van de – achtergronden van Thijms ideeën over symboliek en iconografie, dan is de publicatie van Wies van Leeuwen een aanrader:

Wil je weten waar het vorige item in deze rubriek over ging? Dat betrof het artikel van D.P.R.A. Bouvy, over de kunst in de bedreigde K.R.O. studio te Hilversum. ((Zie het kopje Bericht 27 juni 2014 in de inhoud bovenaan deze pagina (Ctrl-Home). Het item over De Heilige Linie werd geplaatst op 15 september 2014.))

Populaire titels

Tot de meest gezochte titels behoren de documenten in de rubriek Cuypers4all. Daar kun je ook het eerste wetenschappelijke onderzoek over de polychromie van Pierre Cuypers vinden: De muziek van het licht.

Terug in de tijd

Bericht 27 juni 2014: Bouvy over de KRO-studio

Er is heel wat te doen over het voortbestaan van de K.R.O.-studio in Hilversum van architect Willem Maas. Van Hoogevest Architecten spant zich in om het gebouw te behouden en heeft op eigen initiatief een herbestemmingsplan ontwikkeld. Dat initiatief wil ik graag ondersteunen, al was het maar omdat ik de schilderingen van Charles Eyck in dit gebouw behandeld heb in De genade van de steiger. Maar ook de glazen van Joep Nicolas zijn van belang, en vooral niet te vergeten, de plastieken van zijn vrouw, Suzanne Nys, op de voorgevel en in de grote concertzaal. Mijn belangrijkste bron was het artikel van D.P.R.A. Bouvy in het Gildenboek, dat je hier kunt downloaden:

 • Bouvy, D.P.R.A., ‘De kunstwerken in de K.R.O. studio te Hilversum’, in: Gildeboek 21 (1938), pp. 181-185. | Te downloaden via http://bit.ly/Klassieken4all

Anno 2016 is het spijtig om te constateren dat de inzet van inwoners en erfgoedinstellingen – Cuypersgenootschap en Heemschut – ten spijt een groot deel van de KRO-studio toch gesloopt gaat worden.

Disclaimer

Op deze pagina van Bibliodoc tref je bestanden aan die zonder kosten gedownload kunnen worden. Je bent van harte welkom om er je voordeel mee te doen, zolang je maar niet vergeet de bron te vermelden, zodra je van deze gegevens gebruik maakt voor rapporten en andere publicaties.

Als je deze informatie verder wil delen, ga vooral je gang, maar ik hoop dat je dat wil doen mét behoud van de snelkoppelingen die je aantreft op Bibliodoc. Dat maakt het mogelijk om de verspreiding van de bestanden te volgen. Verder mag dat delen natuurlijk geen commercieel karakter dragen.

Ga je gang!

B.

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!


Verwijzingen

 1. De plaquette van Thijm bevindt zich in Cuypershuis te Roermond, het portret van Joseph Cuypers is van de hand van Huib Luns en afkomstig uit het artikel van Jan Kalf in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift (zie Bibliografie) en dat van Callier van Theo Molkenboer uit het monografietje over de nieuwe Bavo van M.A. Thompson (zie Bibliografie).
 2. Op het gebruik van Bibliodoc zijn de disclaimers van de betreffende pagina en van deze site van toepassing.

De verkorte link van dit item is: http://bit.ly/VHH2Delen.

← Terug naar de hoofdpagina van Bibliodoc!

Cuypers4all

Cuypers4all behelst de publieke bestanden met informatie over de architecten- en kunstenaars familie Cuypers.

Cuypers4all | Omslag van de Captia selecta van het grote onderzoek 'Rien de pareil' naar het Cuypershuis te Roermond. bvhh.nu 2007.  Cuypers4all | Omslag van het rapport over het familiegraf van P.J.H. Cuypers uit 2005.
Het rapport links staat voor het grote onderzoek naar het Cuypershuis – woonhuis, bureau met tekenkamer en ateliers – te Roermond in 2007. Het rapport rechts spreekt voor zich. Je kunt de bestanden gratis downloaden via de links Cassette Cuypershuis en Familiegraf Cuypers.

De collectie bestanden over het werk van de architecten Cuypers kan zonder kosten geraadpleegd en gedownload worden via de map van VanHH.org op Google drive: http://bit.ly/Cuypers2all. Als er gebruik van wordt gemaakt, gebeurt dat binnen de termen van de Creative Commons licentie.1

Wat hebben we onder meer voor je klaar staan:

 • De cassette met het onderzoek ten behoeve van de restauratie van het Cuypershuis (2007; 2009). Dit behelst een cultuur- en bouwhistorische analyse (inclusief een deelrapport polychromie), een conditierapport en een DuMo-toets: http://bit.ly/Cuypershuis-Cassette. De meest bekeken delen zijn:
  • Hubar, Bernadette van Hellenberg, De muziek van het licht, Cuypers’ polychromie, Res nova, Ohé en Laak 2007: http://bit.ly/Muziek-polychromie
  • Hubar, Bernadette van Hellenberg, Rien de pareil, Cultuur- en bouwhistorische analyse Stedelijk museum ‘Het huis van Cuypers’ te Roermond, deel 1 De stad in het klein, Res nova-VanHH.org, Ohé en Laak 2007: http://bit.ly/Cuypershuis-Cassette.2
  • Hubar, Bernadette van Hellenberg, Rien de pareil, Cultuur- en bouwhistorische analyse Stedelijk museum ‘Het huis van Cuypers’ te Roermond, deel 2 Icoon van de natie, Res nova-VanHH.org, Ohé en Laak 2007. Hierin zit onder meer een paragraaf over vader en zoon Cuypers als tuinarchitect: http://bit.ly/Cuypershuis-Cassette
 • Hubar, Bernadette van Hellenberg, en Don Rackham. Het familiegraf van Pierre J.H. Cuypers. Cultuurhistorische analyse met waardenstelling. Ohé en Laak/Horn: Res nova-VanHH.org, 2005. http://bit.ly/2jT4LM3-Cuyperiana.
 • Hubar, Bernadette van Hellenberg, Wies van Leeuwen en David Mulder, Bovendonk te Hoeven, Cultuur- en bouwhistorische analyse van het voormalige seminariecomplex van Pierre J.H. en Joseph Th.J. Cuypers, Res nova, Ohé en Laak 2008. Over dit complex is in 2019 een boek verschenen, waarin enkele aspecten van ons onderzoek door David Mulder in korte items zijn samengevat.
 • Leeuwen, A. J. C (Wies) van. Alberdingk Thijm, bouwkunst en symboliek. Ohé en Laak: Cuypers Genootschap, 1989. http://bit.ly/2retpLg-VanLeeuwen
 • Een van mijn eerste artikelen gaat over de formule van het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst in het Rijksmuseum: Hubar, Bernadette van Hellenberg, ‘Limburgs verleden in het Rijksmuseum te Amsterdam’, in: De Maasgouw 102 (1983), pp. 58-80. | http://bit.ly/Hubar-gipsafgietsels

Van de collectie Cuypers assortiment+ die te zijner tijd on line zal gaan, zal alleen tegen een donatie gebruik gemaakt kunnen worden; de losse verhalen onder de verzameltitel Cuypers assortiment zijn voor iedereen beschikbaar.

Daarnaast kun je natuurlijk prachtige verhalen vinden in de collectie van de nieuwe Bavo/Koepel Kathedraal Haarlem op deze site. Aan dit opus magnum van Joseph Cuypers heeft niet alleen hij, maar ook zijn vader Pierre J.H. Cuypers en in nog sterkere mate zijn zoon Pierre J.J.M. Cuypers junior gewerkt. Ons boek over de kathedraal is nog maar op één plaats verkrijgbaar. Je moet er snel bij zijn, want voor de rest is het uitverkocht!

Nu hebben we het nog niet gehad over de Joseph Cuypers Collectie, waar we ook alweer enige tijd mee bezig zijn!
Dit project komt met grote regelmaat aan de orde op op de sociale media met als anker Facebook: https://bit.ly/Facebook-VanHH2all
Ga eens kijken en deel de berichten over de architecten Cuypers, zodat ze een nog grotere actieradius bereiken!

Wordt vervolgd!

B&M

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!


Verwijzingen
 1. Voor deze site hanteren we de Creative Commons licentie, gespecificeerd onder deze link: http://bit.ly/Copyright-CC-BY-NC-SA-4-0. Dus geen commercieel gebruik en absoluut naamsvermelding, zoals geldt voor al onze teksten en foto’s op onze sites. Hiertoe rekenen we ook onze pagina’s op Facebook en Blogger. Voor de goede orde, alles wat ten dienste komt van kennisverspreiding, beheer en behoud van erfgoed zonderen we uit van commercieel gebruik.
 2. Zowel dit als het volgende deel is geschreven ten behoeve van en dus vóór de laatste restauratie van Museum Cuypershuis. Voor een deel zullen de conclusies en vermoedens dus niet langer actueel zijn.
 3. Op het gebruik van Bibliodoc zijn de disclaimers van de pagina onder deze link van toepassing en die van deze site.

Het zou fijn zijn als je dit webitem wilt delen. Dat kun je doen via de knop delen aan het einde van deze pagina (liefst met de hashtag #Cuypers4all).

Verkorte link van deze pagina: http://VanHH.org/?p=546 of http://bit.ly/Cuypers4all (niet te verwarren met de bestandsmap on line: http://bit.ly/Cuypers2all).

Terug naar de hoofdpagina van Bibliodoc!

← Terug naar de hoofdpagina van de Joseph Cuypers Collectie

← Terug naar de hoofdpagina van Cuypers assortiment

Beschermd: Nieuwe Bavo op bibliodoc (besloten)

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken:

VanHH4all | Virtueel magazijn

Collage van covers van enkele rapportpublicaties. Niet alle onderzoeken zijn al beschikbaar. Hieronder is echter al heel wat te vinden.

Educatieve missie VanHH4all

Een van de dingen die we hoog in het vaandel hebben staan is kennisoverdracht. Om dit te kunnen doen, hebben we Vanhellenberghubar.org onder meer als uitgever aangemeld bij het Centraal Boekhuis, het Depot van Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek en Google Boeken. We hebben hier de nodige ervaring mee opgedaan als vennoot van Res nova. Vanaf 2003 hebben we met een aantal partners een stroom aan rapporten geproduceerd met telkens weer verrassende vondsten. Het merendeel van de particuliere opdrachtgevers werkte er graag aan mee om deze voor educatieve doeleinden en algemeen nut ter beschikking te stellen.*

Kenniswinst en culturele kennisbemiddeling zijn het motto. Vandaar dat van de rapportpublicaties gebruik gemaakt kan worden op basis van non profit. De kostprijs is bedoeld om de onkosten te dekken. Via Google boeken (zie hieronder) kan men een deel alvast gratis inkijken.

Bestellen van rapportpublicaties

De rapportpublicaties zijn onderverdeeld in twee categorieën:

 • Voor analoge publicaties staat een stuksprijs van 55 euro (exclusief 9 % btw, dus € 59,95) voor een hoge resolutie full color print. Tevens kun je dan een link ontvangen naar het exemplaar. Dit bedrag is inclusief  verzendkosten.
 • PDF-publicaties waarvoor een bedrag van 15 euro staat (exclusief 9 % btw, dus € 16,35).

De publicatie van je keuze kun je bestellen door een mail te sturen naar vanhellenberghubar[apenstaartje]gmail.com: graag het ISBN-nummer of de titel vermelden. Na betaling van de rekening ontvang je de publicatie analoog of digitaal.

Catalogus VanHH4all

Je bent van harte uitgenodigd om te bladeren in de hoofdmap http://bit.ly/VanHH4all-Gdrive. Om het wat eenvoudiger te maken zijn de fondsen hieronder uitgesplitst:

 • In VanHH.org4all zitten de rapportpublicaties vanaf 2013 die openbaar zijn. Tevens zit er een map met stukken vanaf de oprichting van mijn bureau vanaf 1996, waaronder de artikelen voor Vitruvius, onafhankelijk vakblad voor erfgoedprofessionals. Maar ook het inkijkbestand van mijn boek Verhalen op de muur (2014), over de schilderingen in de Clemenskerk van Merkelbeek kun je hier vinden: http://bit.ly/VanHHorg4all
 • En dan is er de map Cuypers4all die zo divers is – en dat zal alleen maar meer worden – dat er een aparte pagina voor is gemaakt: http://bit.ly/Cuypers4all
 • Ook van het omvangrijke cluster Bavo4all is een aparte pagina gemaakt: http://bit.ly/Bavo4all
 • Via de aparte pagina http://bit.ly/Bernadette2all krijg je een indruk van de collectie analoge artikelen in PDF.
 • De gedichten – beeldgedichten en gedichten op locatie – maken onverbrekelijk deel uit van mijn erfgoedoeuvre. Vaak zijn ze voorzien van een uitvoerige toelichting vanwege de kunst- en cultuurhistorische thema’s die ik behandel. Je kunt terecht op de aparte pagina http://bit.ly/Dichtwerk4all
 • Ook de klassieken mogen er zijn. Wat dacht je van J.A. Alberdingk Thijm, Gerard Brom, Günther Bandmann of M.C. (Matthaeus) Nieuwbarn. Er is een aparte pagina in wording, maar je kunt ook rechtstreeks surfen naar: http://bit.ly/Klassieken4all

Wordt vervolgd!

Wat is er nog meer?

 • Een aantal onderzoeken van onder meer – voorheen – Res nova staat op Google Boeken: deze zijn voor 50% toegankelijk en kunnen eveneens via vanhellenberghubar@gmail.com besteld worden tegen de voornoemde prijs. Je kunt ze vinden door in het zoekscherm van Google Boeken ‘Hellenberg Hubar Res nova‘ in te voeren.
 • Veel gemeenten maken tegenwoordig de erfgoedonderzoeken toegankelijk via hun website. Verder zijn rapporten ten behoeve van bestemmingsplannen sowieso openbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Hierop kun je onder meer de onderzoeken vinden die ik met Res nova heb gemaakt voor de Bergen in Eindhoven en het beschermd gezicht Bunschoten.

Denk eraan, niet alle rapporten zijn al beschikbaar! Op sommige ligt een embargo en andere zijn nog niet openbaar.

Een van onze favorieten? De rapportpublicatie over het kloostercomplex in Hoogcruts dat dankzij de inspanningen van Limburgs Landschap en architect Karl Pesch-Konopka van de ondergang is gered. Ga maar eens kijken onder deze link.

;-) B&M

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!


Verwijzingen en gerelateerde onderwerpen:

 • Vanhellenberghubar.org  heeft vaste afspraken met haar opdrachtgevers over de publicatie van onderzoek (zie artikel 30 Algemene voorwaarden): rapporten die niet openbaar zijn of een gevoelige inhoud hebben, worden in principe alleen publiek gemaakt en/of op Google Boeken geplaatst, indien de opdrachtgever daar geen problemen mee heeft, of de gevoeligheid – bijvoorbeeld door het verstrijken van de tijd – niet langer opportuun is.
 • Het gros van deze exemplaren is ook gedeponeerd bij het webloket van Depot van Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek ter bevordering van kennis en onderzoek.
 • De verkorte link van dit item is http://bit.ly/Uitgeverij-VanHHorg.

Disclaimers, AVG, privacy & copyright

Slapende wachter bij het graf van Christus (nieuwe Bavo, 1898)
Volg vooral niet het voorbeeld van deze de wachter bij het graf van Christus: neem de disclaimers – en trouwens óók de Algemene voorwaarden – serieus en ga er niet slapend aan voorbij.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de disclaimers die van toepassing zijn op deze website, de berichten op de sociale media onze e-mails, brieven en rapporten. Daaronder is het copyright vastgelegd. Omdat het gaat om bindende afspraken, maken de bepalingen hieronder integraal deel uit van de Algemene voorwaarden (surf daarvoor naar deze pagina).

Disclaimers

Een disclaimer is een (contractueel) beding, waarin aansprakelijkheid wordt afgewezen. Het valt te vergelijken met een bordje waarop staat dat de eigenaar van een uitspanning niet verantwoordelijk is voor enige schade die ontstaat ten gevolge van het betreden van het pand. Dus het verhoogde opstapje of de onbewaakte garderobe neemt u voor eigen risico voor lief.

Waarom zou je dan een disclaimer op een site moeten opnemen? In onze procedurewillige maatschappij doen we er goed aan eventuele verantwoordelijkheden voor het gebruik van de inhoud van de site af te wijzen. VanHellenbergHubar.Org VOF produceert immers onder meer rapporten en andere bestanden en publicaties die ingezet kunnen worden in besluitvormingsprocedures die per definitie rechtsgevolgen hebben. Bovendien zijn in het verleden producten ontwikkeld op het grensvlak van cultuurhistorie en recht, zoals het PER© of Fiscaal verhaal©. Wanneer derden zich op basis van de informatie op deze site hieraan willen wagen – hetgeen formeel al niet mag – wil VanHellenbergHubar.Org VOF niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen.

En dan zijn vanaf 25 mei 2018 ook nog de privacyregels van de Europese Gemeenschap van toepassing, gereglementeerd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking). Dit heeft ook geleid tot aanpassing van onze Algemene voorwaarden (zoekterm AVG).

Bovenstaande overwegingen hebben geleid tot de disclaimers op deze site, die we als volgt hebben onderverdeeld:

Disclaimer site

 • Van VanHellenbergHubar.Org VOF neemt geen verantwoordelijkheid voor nadelige gevolgen die mogelijk zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze site.
 • Daar waar wettelijke regelingen en/of het beleid van de overheid wordt besproken, kan VanHellenbergHubar.Org VOF niet instaan voor een volledige weergave daarvan, aangezien het steeds om samenvattingen, compilaties en parafrases gaat. De gebruiker van de betreffende informatie dient zich er zelf steeds van te vergewissen wat de overheid feitelijk bedoelt met de besproken regeling of het beleid.
 • VanHellenbergHubar.Org VOF spant zich optimaal in om de gebruiker door middel van hyperlinks naar overheidssites bij deze verificatie te helpen.
 • Het downloaden en gebruik van bestanden vanaf en van – de pagina’s en posts van – deze site is voor eigen rekening en risico, tenzij anders staat aangegeven (zoals in bepaalde gevallen bij Bibliodoc).

Disclaimer producten

 • Het is te allen tijden verboden zonder toestemming van VanHellenbergHubar.Org VOF gebruik te maken van de benaming en de inhoud van de met een © gemerkte producten: deze zijn beschermd onder het auteursrecht en geregistreerd, zodat VanHellenbergHubar.Org VOF haar intellectuele eigendom kan bewijzen.
 • Indien derden onbevoegd gebruik maken van de producten als hiervoor vermeld wijst VanHellenbergHubar.Org VOF iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan af.
 • Indien derden met toestemming van VanHellenbergHubar.Org VOF hiervan gebruik maken, geschiedt dat op eigen risico.
 • Voor producten met een experimenteel karakter draagt VanHellenbergHubar.Org VOF geen verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan.

Disclaimer werkwijze

 • Op alle opdrachten van VanHellenbergHubar.Org VOF zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.
 • De Algemene voorwaarden behelzen onder meer de clausules:
  • VanHellenbergHubar.Org VOF is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die mocht ontstaan indien de verrichte werkzaamheden niet tot het gewenste resultaat leiden.
  • Indien een opdrachtgever zelf Algemene voorwaarden hanteert, hebben de Algemene voorwaarden van VanHellenbergHubar.Org VOF voorrang, tenzij schriftelijk anders overeen wordt gekomen.
  • Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn geldig, indien ze door opdrachtgever én VanHellenbergHubar.Org VOF gezamenlijk zijn overeengekomen.
 • Voor het werken met onderaannemers gelden de inkoopvoorwaarden die u binnenkort eveneens vanaf deze site kunt downloaden. Hierin zijn soortgelijke bepalingen opgenomen als hiervoor vermeld.

Disclaimer AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking)

Bij een bezoek aan deze website wordt men, conform de AVG, voor de keuze geplaatst om de hieraan inherente cookies al dan niet te accepteren. Deze zijn uitsluitend bedoeld om de website optimaal te laten functioneren. VanHellenbergHubar.Org VOF heeft geen enkele bedoeling de bezoeker aan de hand van cookies te analyseren, de conclusies daarvan door te geven aan andere partijen of wat dan ook.

Aangezien deze website in principe alleen een functie heeft voor de broadcasting van onze verhalen en gedichten over kunst, cultuur en erfgoed – en een enkele keer over de vennoten persoonlijk – is het niet duidelijk wat we nog toe te voegen hebben aan de bestaande disclaimers en algemene voorwaarden. Al jaren heeft VanHellenbergHubar.Org VOF ‘culturele kennisbemiddeling’ hoog in het vaandel staan. Door de broadcasting vallen we dan ook onder de journalistieke uitzonderingen van de AVG. Europese jurisprudentie geeft aan dat iedereen als journalist kan worden aangemerkt die zich bezighoudt met:

de bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën, ongeacht het overdrachtsmedium. Deze activiteiten zijn niet voorbehouden aan mediaondernemingen en kunnen een winstoogmerk hebben

Dat correspondeert een-op-een met wat deze website beoogt. Indien iemand op basis van een bezoek aan deze site een van de hierop geëtaleerde publicaties aanschaft, worden zijn gegevens alleen gebruikt om een factuur te verzenden en de wettelijke verplichtingen ten opzichte van de belastingdienst na te komen. Mocht er niettemin mensen zijn die vinden dat we hun privacy hebben geschonden, laat het ons per omgaande weten via Vanhellenberghubar@gmail.com of 06 513 87 805.

Wat betreft foto’s van kunstwerken, gebouwen, cultuurhistorisch belangwekkende evenementen, excursies et cetera, waarop onvermijdelijk, per ongeluk dan wel als onderdeel van het fenomeen mensen op staan (denk aan een processie of aan Carnaval), deze vallen binnen de termen van de AVG, zoals goed uitgelegd wordt op deze blog.

Overigens verdient het vermelding dat de manier waarop VanHellenbergHubar.Org VOF omgaat met foto’s et cetera van derden geregeld zijn in de auteurswet (zie hieronder bij de disclaimer rapporten).

Wat betreft de overige aspecten van de AVG, deze zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

Disclaimer e-mails

 • Alleen e-mails van de adressen van de vennoten van VanHellenbergHubar.Org VOF op deze site gelden formeel als e-mailberichten van VanHellenbergHubar.Org VOF, tenzij anders wordt vermeld.
 • De inhoud van de e-mails van VanHellenbergHubar.Org VOF is uitsluitend bestemd voor degene(n) aan wie ze zijn geadresseerd, tenzij verzocht wordt om doorsturing naar al dan niet met name genoemde overige partijen. In dat geval zijn ze eveneens bestemd voor deze partijen.
 • Aan de inhoud van de e-mails van VanHellenbergHubar.Org VOF kan de lezer geen rechten ontlenen, tenzij vermeld staat dat de inhoud een bevestiging vormt van de Algemene voorwaarden of van gemaakte afspraken, er op verzoek van de afzender een offerte wordt gedaan dan wel een prijsafspraak wordt gemaakt, een reactie wordt gegeven in het kader van een opdracht, een verslag wordt gegeven – van een bijeenkomst – in het kader van een opdracht en/of indien Vanhellenberghubar.Org VOF de inhoud anderszins schriftelijk heeft bevestigd.
 • Een ontvangstbevestiging als reactie op een e-mail aan VanHellenbergHubar.Org VOF geeft geen garantie dat de inhoud er van gelezen is. De zender dient zich daarvan te vergewissen, alvorens hij rechten aan de betreffende e-mail meent te kunnen ontlenen.

Disclaimer rapporten, artikelen, blogs et cetera en gebruik beeldmateriaal

 • Het onderzoek van VanHellenbergHubar.Org VOF heeft een onafhankelijk en pragmatisch karakter en is (tenzij anders vermeld) niet in eerste instantie bedoeld voor wetenschappelijke doeleinden, maar voor besluitvormingsprocessen in het kader van beheer, behoud en ontwikkeling, behalve wanneer om een wetenschappelijke of educatieve schrijfopdracht gaat, of in de opdracht anders wordt vermeld. Ieder onderzoek steunt wel op wetenschappelijke analyse en synthese en leidt vaak tot verrassende vondsten.
 • De conclusies en aanbevelingen dragen het karakter van een advies, voor de opvolging waarvan VanHellenbergHubar.Org VOF geen verantwoordelijkheid draagt.
 • Voor rapporten, artikelen, blogs et cetera inzake beleid en regelingen die niet zijn ontwikkeld en geformuleerd door VanHellenbergHubar.Org VOF, zijn de bepalingen onder de Disclaimer site van overeenkomstige toepassing.
 • Voor rapporten, artikelen, blogs et cetera inzake producten die een experimenteel karakter dragen, zijn de bepalingen onder de Disclaimer producten van overeenkomstige toepassing.
 • Op de rapporten, artikelen, blogs et cetera berust auteursrecht.
 • De rapporten, artikelen, blogs et cetera van VanHellenbergHubar.Org VOF dienen een publiek doel, aangezien het steeds om overheidsopdrachten gaat of om opdrachten en initiatieven die ten doel hebben het directe of indirecte voortbestaan van cultuurgoed te waarborgen, door het te (doen) beheren, te sensibiliseren, te versterken en/of te ontwikkelen, waarmee in maatschappelijke en/of juridische termen een algemeen belang is gemoeid. Ook educatie, kennisvermeerdering en -bemiddeling maakt daar deel van uit. Uit dien hoofde draagt het gebruik dat Vanhellenberghubar.Org VOF maakt van beeldmateriaal ten behoeve van de rapporten, artikelen, blogs et cetera géén commercieel karakter en houdt zij zich op dat punt alle rechten en weren voor. Volledigheidshalve beroept zij zich voor het gebruik op de clausule van de Fair Use: http://bit.ly/Copyright-FairUse
 • Onder verwijzing naar het voorgaande, behoudt VanHellenbergHubar.Org VOF zich het recht voor eenmaal gepubliceerd beeldmateriaal – al dan niet in de vorm van per definitie reprovrije screenshots of foto’s van beeldmateriaal uit boeken – te gebruiken, indien en voor zover dit van belang is voor het overbrengen van de inhoud van haar rapporten, artikelen, blogs et cetera.
 • VanHellenbergHubar.Org VOF spant zich optimaal in de auteurs van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen en te vermelden.
 • Het openbaar maken van de rapporten via Google boeken en de eigen server van VanHellenbergHubar.Org VOF vindt plaats tegen een low budget-tarief (ter dekking van de kosten van administratie, onderhoud en server) dat ten doel heeft educatieve kennisverspreiding te bevorderen. De auteurs van het gebruikte beeldmateriaal profiteren daarvan om niet.
 • Voor het gebruik en de verspreiding van het beeld- en tekstmateriaal gemaakt door Bernadette van Hellenberg Hubar en Marij Coenen op deze site gelden de voorwaarden onder Creative Commons, gespecificeerd onder deze link: http://bit.ly/Copyright-CC-BY-NC-SA-4-0. Dat geldt ook voor onze pagina’s op Facebook en Blogger et cetera en andere nieuwsuitingen.

Copyright | Auteursrecht

Het copyright/auteursrecht van deze website berust bij VanHellenbergHubar.Org VOF. Zoals hierboven is aangegeven, vallen alle teksten en het beeldmateriaal van Bernadette van Hellenberg Hubar en Marij Coenen onder de Creative Commons licentie (geen commercieel gebruik en met verplichte naamsvermelding). 

De totstandkoming van deze site vormt het resultaat van een coproductie van Vanhellenberghubar.Org VOF, Lost again en Wolthera.

B&M

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!


Verwijzingen

 1. Dit glas bevindt zich in de apsisramen van de nieuwe Bavo te Haarlem: de figuratie is ontworpen door Pierre J.H. Cuypers en de ornamenten door zijn zoon, tevens architect van deze kathedraal, Joseph Th.J. Cuypers (1898). Zie verder onder deze link.
 2. Engelfriet, Arnaud. “Kan je als fotojournalist nog wel fotograferen als de AVG is ingevoerd? – Blog – De Nieuwe Reporter – Journalistiek & Nieuwe Media”. De Nieuwe Reporter, 22 mei 2018. bit.ly/2ILReRj-AVG | http://bit.ly/2s74auV-Evernote.
 3. Wilde, Daan de. “AVG en foto’s op je website. Wat mag wel?” Internetbureau Max, 4 september 2018. http://bit.ly/2C5zxuN (ook in Evernote).

Versiebeheer

Laatst bijgewerkt 3 maart 2019

 • Laatste wettelijke gegevens met betrekking tot de AVG toegevoegd (foto’s waarop mensen staan).
 • VanHellenbergHubar.Org vervangen door VanHellenbergHubar.Org VOF.

Laatst bijgewerkt 13 juni 2018

 • De problemen met de ‘cookie bar’ zijn opgelost.

Laatst bijgewerkt 25 mei 2018

 • De paragraaf over de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) is toegevoegd.

Laatst bijgewerkt 4 februari 2018

 • De laatste bullet point van de disclaimer rapporten et cetera uitgebreid met de teksten van Bernadette van Hellenberg Hubar en Marij Coenen. Voorts de laatste versie van de Creative Commons licentie opgenomen.
 • De disclaimer rapporten is op verschillende punten op grond van recente informatie aangescherpt, onder meer wat betreft de per definitie reprovrije screenshots of foto’s van beeldmateriaal uit boeken.
 • Onder Copyright | Auteursrecht daarnaar verwezen.

Laatst bijgewerkt 2 januari 2017

 • Algemeen: verduidelijkt dat de bepalingen op deze pagina integraal deel uitmaken van de Algemene Voorwaarden: http://bit.ly/VHH2AV
 • Disclaimer rapporten (2 jan 17):
  • eerste bullet point aangepast
  • uitgebreid tot rapporten, artikelen, blogs et cetera

Wat dies meer zij …

De verkorte link van dit item is: http://bit.ly/VHH-Disclaimers. Die met betrekking tot alleen het auteursrecht: http://bit.ly/Auteursrecht-VanHH2org.

← Terug naar de hoofdpagina!